ČESKÁ  NÁMOŘNÍ  PLAVBA a.s.

Počernická 272/96 , Malešice

108 00  PRAHA 10

CZECH REPUBLIC

 

 

 

 

Telefon: 267207286

                                  267207111 - ustředna   

   

 IČO:  00001082

DIČ:  CZ - 00001082

 


Informační povinnosti emitenta cenných papírů 

- pololetní zpráva 2004 ( ke stažení zde Pololetní zpráva.zip )

- výroční  zpráva 2004 ( ke stažení zde Výroční zpráva.zip )

- pololetní zpráva 2005 ( ke stažení zde Pololetní zpráva.zip )

- výroční  zpráva 2005 ( ke stažení zde Výroční zpráva.zip )

Doplněk zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2005:

 ( k nahlédnutí zde: Doplněk zprávy představenstva )

- pololetní zpráva 2006 ( ke stažení zde Pololetní zpráva.zip )

- výroční zpráva 2006 ( ke stažení zde Výroční zpráva.zip )

- pololetní zpráva 2007 ( ke stažení zde  Pololetni zprava 2007 )

- výroční zpráva 2007 ( ke stažení zde  Výroční zprava 2007 )

- souhrnná vysvětlující zpráva České námořní plavby a.s. dle §118 ZKPT k 31.12.2007

( ke stažení zde Souhrnná vysvětlující zpráva §118   )

- doplněk zprávy o činnosti představenstva

( ke stažení zde Doplněk zprávy představenstva )

- pololetní zpráva 2008 ( ke stažení zde  Pololetní zprava 2008  )

- výroční zpráva 2008 ( ke stažení zde  Výroční zprava 2008 )

- doplněk zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a majetku v roce 2008 ( ke stažení zde Doplněk zprávy představenstva )

- pololetní zpráva 2009 ( ke stažení zde  Pololetní zprava 2009 )

- Oprava označení sloupce údajů ve výsledovce: místo k 31.12.2008 má být k 30.6.2008. (Uvedené údaje jsou k 30.6.2008)

- Výroční  zpráva 2009 ( ke stažení zde  Výroční zprava 2009 )  

- Čtvrtletní zpráva za 1.čtvrtletí  2010 ( ke stažení zde  Čtvrtletní  zprava 2010 )  

- Pololetní zpráva 2010 ( ke stažení zde  Pololetní zpráva 2010 ) 

- Opravená pololetní zpráva 2010 ( ke stažení zde  Opravená pololetní zpráva 2010 ) 

- Tříčtvrtletní zpráva 2010 ( ke stažení zde  Tříčtvrtletní zpráva 2010 )

- Výroční  zpráva 2010 ( ke stažení zde  Výroční zpráva 2010 )  

- Čtvrtletní zpráva 2011 ( ke stažení zde  Čtvrtletní  zpráva 2011 )  

- Pololetní zpráva 2011 ( ke stažení zde  Pololetní zpráva 2011 ) 

- Výroční  zpráva 2011 ( ke stažení zde  Výroční zpráva 2011 )  

 

 

      


 

                                                                                - Oznámení :

 

 

 

 

 

 Věc: Zápis z jednání řádné valné hromady 2005 konané 9.6.2006:

 

( k nahlédnutí zde: Zapis řádné valné hromady konané 9.6.2006 )

 

Věc: Zápis z jednání řádné valné hromady za rok 2006, konané 1.6.2007

( k nahlédnutí zde: Zápis jednání řádné valné hromady ze dne 1.6.2007 )    

Věc:Zápis z jednání řádné valné hromady za rok 2007 konané dne 6.6.2008  

( k nahlédnutí zde: Zápis jednání řádné valné hromady ze dne 6.6.2008 )

Věc:Notářský zápis z jednání řádné valné hromady za rok 2007 konané dne 6.6.2008    

( k nahlédnutí zde: Notářský Zápis z jednání řádné valné hromady ze dne 6.6.2008 )

 

Věc: Stanovy společnosti schválené 1.6.2007

( k nahlédnutí zde: Stanovy společnosti schválené 1.6.2007 ) 

Věc: Stanovy společnosti  2.6.2010

( k nahlédnutí zde: Stanovy společnosti 2.6.2010 )

Věc: Stanovy společnosti  ze dne 3.6.2011

( k nahlédnutí zde: Stanovy společnosti 3.6.2011 )

Věc: Účetní závěrka dle ČÚS za rok 2006

( k nahlédnutí zde: Účetní závěrka dle ČÚS za rok 2006 ) 

 

 

Věc:  Požadavek akcionáře

 

V souladu s informačními povinnostmi emitenta cenných papírů oznamujeme, že představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře držícího více než 3% akcií společnosti dopis s požadavkem zahrnout do programu jednání následující řádné valné hromady dva body.(ve volném překladu)

 - 1) snížení hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950 Kč na 150 Kč za jednu akcii a rozdělení uvolněného kapitálu mezi všechny akcionáře.

 - 2) pověřit představenstvo společnosti vytvořením potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem vybraných nemovitostí. 14.4.2008

 

Věc: Pozvánky na valnou hromadu: 

 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu 2005 ) 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu 2006 ) 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu 2006 doplnění ) 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu 2007 ) 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu 2008 )   

 

Věc: Souhrn informací emitenta za období od 18.4.2005 do 18.5.2006

( k nahlédnutí zde: Souhrn informaci emitenta ) 

 

Věc: Souhrn informací emitenta za období od 18.5.2006 do 30.4.2007

( k nahlédnutí zde: Souhrn informaci emitenta ) 

 

Věc: Souhrn informací emitenta za období od 30.4.2007 do 19.5.2008

( k nahlédnutí zde: Souhrn informaci emitenta )        

 

Věc: Souhrn informací emitenta za období od 19.5.2008 do 11.5.2009

( k nahlédnutí zde: Souhrn informaci emitenta )        

 

 

Věc: požadavek akcionáře:

 

Česká námořní plavba a.s. v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů oznamuje, že dne 27.5.2008 představenstvo obdrželo žádost akcionáře s počtem akcií více než 5% o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 6. 6. 2008 od 10:00 hodin v sídle společnosti o body:

 

 - Projednání výnosnosti navýšení ZK a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.

 - Projednání hospodaření dceřiné společnosti Tricolor Holdings LTD a jejích majetkových účastí.

Představenstvo předloží tuto žádost na valné hromadě dne 6.6. 2008 k doplnění pořadu jednání za podmínky uvedené v § 185 odst. 4 obchodního zákoníku.

Věc: informace o konání řádné valné hromady za rok 2007

Česká námořní plavba a.s. v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů oznamuje, že dne 6.6.2008 proběhla řádná valná hromada za rok 2007 podle publikovaného pořadu jednání, avšak bod č. 8 – Snížení základního kapitálu společnosti nebyl schválen a bod č. 9 – Pověření představenstva k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitostí – nebyl projednán, neboť ani navrhovatel, ani nikdo z akcionářů přítomných na VH nepodal návrh usnesení.

Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 – ztráta 466 660,90 Kč bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

Za rok 2007 nebudou vypláceny žádné dividendy

Věc: informační povinnost

V rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů sdělujeme: Česká námořní plavba a.s. dnes 28.11.2008 obdržela faksimile od akcionáře Centrebay Limited s informací, že společnost snížila svůj podíl na hlasovacích právech v České námořní plavbě a.s. pod hranici 25%. Společnost Centrebay Limited  prodala část svých akcií panu Alexandrovi Petrenkovi, jehož podíl na hlasovacích právech tak nyní přesahuje hranici 10%.

Dodáváme, že formulář  Oznámení podílu na hlasovacích právech zatím od uvedených akcionářů nebyl obdržen.

Věc: Oznámení změny podílu na hlasovacích právech

V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů sdělujeme, že Česká námořní plavba a.s. dne 23.12.2008 obdržela oznámení změny podílu akcionáře Centrebay Limited  z 38,25% hlasovacích práv na 24,29% a oznámení změny podílu akcionáře pana Aleksandra Petrenka  adresa: Malo-Sadoviy Lane 17 Taganrog 347900 Ruská federace z 0% na 13,97%.  

Věc: Rozhodnutí RMS.

 ( k nahlédnutí zde: Rozhodnuti RMS ) 

Věc: Mnohostranný obchodní systém RMS

Česká námořní plavba a.s. v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů oznamuje, že dle sdělení RM-SYSTÉMu byly cenné papíry České námořní plavby a.s. ISIN CZ0008413556 vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu s cennými papíry organizovaném RM-SYSTÉMem ke dni 23.2.2009   a s platností od 25.2.2009  jsou přeřazeny výše uvedené cenné papíry na mnohostranný obchodní systém který RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. rovněž organizuje.

Věc: zpětvzetí žaloby

Představenstvo obdrželo vyrozumění  Městského soudu v Praze o zpětvzetí žaloby o neplatnost valné hromady konané dne 1.7.2007.  

Věc: Žádost akcionáře.

 ( k nahlédnutí zde: Žádost akcionáře ) 

Věc: Pozvánka na valnou hromadu: 

 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu 2009 ) 

 

Věc: žádost akcionáře

  Představenstvo České námořní plavby a.s. IČO 00001082 se sídlem v Praze 10 – Strašnice, Počernická 168 obdrželo dne 22.5.2009 od akcionáře společnosti s počtem akcií větším než 3% žádost o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 5.6.2009 od 10:00 v sídle společnosti o body:

 

- Projednání výhodnosti navýšení základního kapitálu a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.

- Projednání hospodaření dceřiné společnosti Tricolor Holdings LTD. a jejich majetkových účastí

- Projednání hospodaření společností od roku 1999 vlastněných nebo ovládaných přímo, nebo zprostředkovaně Českou námořní plavbou a.s.

- Tyto body budou zařazeny do programu jednání řádné valné hromady v uvedeném pořadí pod číslem 13, 14 a 15, přičemž původní bod číslo 13 bude  zařazen pod číslem 16. Ostatní text oznámení programu publikovaný dne 29.4.2009 zůstává nezměněn.

 

Věc: Oznámení změny podílu na hlasovacích právech

Z výpisu akcionářů zpracovaného k rozhodnému dni pro řádnou valnou hromadu svolanou na 5.6.2009 vyplynulo, že došlo ke změně ve složení akcionářů uvedeném v bodě B na straně č. 2 výroční zprávy ČNP a.s. Dle výpisu není mezi akcionáři společnost CENTREBAY LIMITED a nově je zde uveden Ing. Tomáš Beneš s podílem 24,29% na základním kapitálu společnosti. Oznámení podílu
na hlasovacích právech představenstvo obdrželo dne 3.6.2009 od Ing. Tomáše Beneše.

Věc: Oznámení změny podílu na hlasovacích právech

Představenstvo obdrželo dne 4.6.2009 Oznámení podílu na hlasovacích právech od společnosti CENTREBAY LTD. Dle oznámení byl snížen podíl společnosti CENTREBAY LTD. z24,29% na 0% podílu na hlasovacích právech.  

Věc: Oznámení o konání řádné valné hromady za rok 2008

Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že řádná valná hromada za rok 2008 proběhla dne 5.6.2009

Za člena představenstva byl znovu zvolen Ing. Petr Koutek s účinností od 11.6.2009

Společnost nebude vyplácet dividendy z výsledku hospodaření roku 2008.

 

Věc: Zápis z jednání řádné valné hromady za rok 2008 konané dne 5.6.2009

 

( k nahlédnutí zde: Zápis z jednání řádné valné hromady za rok 2008 )

 

Věc: oznámení o žalobě

Česká námořní plavba a.s. zjistila, že jedním z akcionářů společnosti dne 7.9.2009 byla u Městského soudu v Praze podána žaloba o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, která se konala dne 6.6.2009.  

Věc: Pozvánky na VH 2009:

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu 2009 )

Věc: Materiály k valné hromadě svolané na 4.6.2010:

   ( ke stažení zde: Návrhy materiálů k jednotlivým bodům pořadu jednání (Dokumenty pro VH) )

  ( ke stažení zde: Plná moc k zastupování fyzické osoby na valné hromadě (POA PM CNP 2010 1.doc) )

  ( ke stažení zde: Plná moc k zastupování právnické osoby (POA PM CNP 2010 1.doc) )

 

Věc: Souhrn informací emitenta za období od 11.5.2009 do 31.5.2010:

 

( ke stažení zde: Souhrn informací emitenta za období od 11.5.2009 do 31.5.2010 )

 

Věc: Oznámení o konání řádné valné hromady za rok 2009.

 

Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že řádná valná hromada za rok 2009 proběhla dne 4.6.2010 dle pořadu jednání a navrhovaná usnesení byla schválena s výjimkou bodu pořadu jednání číslo 15.

Za členy představenstva byli zvoleni paní Helena Abery a Ing. Miroslav Winkler s účinností od 9.6.2010, za členy dozorčí rady Ing. Jaroslav Vydra, Peter Alan Abery a Ondřej Koutek s účinností od 9.6.2010. 

Valná hromada určila společnost Rödl & Partner Audit, s.r.o. jako auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010. 

Valná hromada nejmenovala členy výboru pro audit. Společnost nebude vyplácet dividendy  za rok 2009.

 

Věc: Výsledky hlasování ŘVH 4.6.2010.

 

( ke stažení zde: Výsledky hlasování ŘVH 4.6.2010 )

 

Věc: Zápis z jednání řádné valné hromady za rok 2009 konané 4.6.2010

 

( ke stažení zde: Zápis valne hromady zde )

Věc: Nabídka převzetí

V souladu s informačními povinnostmi emitenta cenných papírů oznamujeme, že představenstvo společnosti obdrželo od právního zástupce Ing. Petra Koutka, bytem Praha 5, Velká Chuchle, Na Mrázovce 48/28 PSČ 159 00,  nar. 20.6.1964 oznámení v souladu s §9 odst. 1 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, ve znění pozdějších právních předpisů, že Ing. Petr Koutek učinil konečné rozhodnutí o zahájení kroků bezprostředně směřujících k učinění dobrovolné nabídky převzetí vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných společností Česká námořní plavba a.s., a to za účelem získání kontrolního podílu na hlasovacích právech ve společnosti.

 

Věc : Dobrovolná nabídka převzetí akcionářům společnosti Česká námořní plavba a.s.

 

 ( k nahlédnuti zde: Dobrovolná nabídka převzetí akcionářům společnosti Česká námořní plavba a.s. )

 ( ke stažení zde:     Oznámení o přijetí nabídky ČNP formulář1.doc )

 ( ke stažení zde:     Oznámení o odstoupení nabídky ČNP formulář1.doc )

 

Věc: Oznámení o svolání řádné valné hromady DEX TEMPUS a.s. 

 

( ke stažení zde:     Oznámení o svolání řádné valné hromady DEX TEMPUS a.s..doc )  

 

Věc: Oznámení výsledků dobrovolné nabídky převzetí orgánům cílové společnosti:

Představenstvo ČNP a.s. obdrželo oznámení s následujícím textem, který v rámci informačních povinností emitenta cenných papírů zveřejňuje na webové stránce společnosti: text k nahlédnutí zde

( text k nahlédnutí zde:     Oznámení výsledků  dobrovolné nabídky převzetí orgánům cílové společnosti )  

 

ČNP a.s. publikuje opravenou pololetní zprávu 2010 na této webové stránce ve výše umístěné sekci periodických zpráv.  

 

Věc: Pozvánka na VH2010:

 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu za rok 2010)

 

Věc: Materiály k valné hromadě svolané na 3.6.2011:

 

(k nahlédnutí zde: Návrhy materiálů k jednotlivým bodům pořadu jednání a plná moc k zastupování fyzické osoby na valné hromadě a plná moc k zastupování právnické osoby na valné hromadě)  

 

Věc: Souhrn informací emitenta za období od 31.5.2010 do 25.5.2011:

 

( ke stažení zde: Souhrn informací emitenta za období od 31.5.2010 do 25.5.2011 )

 

Věc: Protinávrh akcionáře k bodu pořadu jednání ŘVH 3.6.2011:

 

( ke stažení zde: Stanovisko představenstva a protinávrh akcionáře )

 

Věc: Oznámení o konání řádné valné hromady za rok 2010:

Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že řádná valná hromada za rok 2010 proběhla dne 3.6.2011 dle pořadu jednání a navrhovaná usnesení byla schválena s výjimkou bodu pořadu jednání číslo 14 (Určení auditora  k ověření účetních závěrek). Valná hromada dále nejmenovala členy výboru pro audit a neodsouhlasila část změn stanov souvisejících se změnou podoby akcií.  Valná hromada zvolila za člena představenstva pana Vladimíra Malovíka, CSc, který nahradil v představenstvu paní Helenu Abery. Valná hromada zvolila paní Helenu Abery za členku dozorčí rady, která nahradila pana Ondřeje Koutka.

Česká námořní plavba nebude vyplácet dividendy za rok 2010.

 

Věc: Oznámení rozhodnutí o vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu:

Česká námořní plavba a.s. oznamuje, že řádná valná hromada konaná dne 3.6.2011 schválila usnesení ve znění: „Akcie společnosti Česká námořní plavba a.s. se vyřazují z obchodování na regulovaném trhu, tedy z obchodování na Burze cenných papírů Praha“.

 

 Věc: Výsledky hlasování k usnesení ŘVH 3.6.2011: 

 

( ke stažení zde: Výsledky hlasování )  

 

Věc: Zápis z jednání ŘVH za rok 2010 konané dne 3.6.2011

 

( k nahlédnutí zde: Zápis z jednání ŘVH )  

 

 

Věc: Veřejný návrh smlouvy:

 

( ke stažení zde: Veřejný návrh smlouvy )  

 

Věc: Česká námořni plavba a.s. - emise ISIN CZ0008413556

Burza cenných papírů Praha a.s. podle ust. §60 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu na základě žádosti emitenta cenného papíru vyřazuje předmětný cenný papír z obchodování na volném trhu s účinností od 18.10.2011. Poslední obchodní den je 17.10.2011.

( ke stažení zde: Vyřazení cenných papíru )  

 

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu za rok 2011 

 

( k nahlédnutí zde: Pozvánka na valnou hromadu za rok 2011)  

 

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2012 

 

( k nahlédnutí zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2012)  

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2013 

 

( k nahlédnutí zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2013)

 

Věc: Návrh Stanov 

 

( k nahlédnutí zde: Stanovy 2014.05.23)

 

Věc: Návrhy smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady 

 

( k nahlédnutí zde: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva)

( k nahlédnutí zde: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady)

 

 

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2014 

 

( k nahlédnutí zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2014)

 

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2015 

 

( k nahlédnutí zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2015)

 

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2016

  ( k nahlédnutí zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2016)

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2017

(k nahlédnutí zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2017)

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2018

(k nahlédnutí zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2018)  

Věc: Oznámení svolání řádné valné hromady za rok 2019

( k nahlédnuti zde: Oznámení svolaní řádné valné hromady za rok 2019)

 (k nahlédnuti zde: Vyroční zpráva za rok 2019)

 (k nahlédnuti zde: Návrh smluv a výkonu fukce)

 

                       

 

Změna byla provedena 3.11.2020

  Zpátky